เข้าชม 335 ครั้ง

นายอาวุธ วิเชียรฉาย นายอำเภอเมืองปทุมธานี ประธานในพิธี โดยมีนาย นายอดิศร เกิดโต ปลัดอาวุโส นางสุมาลี น้อยสำลี รกท.พัฒนาการอำเภอเมืองปทุมธานี พร้อมด้วยส่วนราชการและประชาชนจิตอาสา นำจิตอาสาปทุมธานี ร่วมปฏิบัติงานจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ร่วมทำความสะอาดบริเวณพระตำหนักบ้านสวนปทุม ในวันที่ 28 ธันวาคม 2561 พร้อมกันเวลา 08.30 น ณ พระตำหนักบ้านสวนปทุม ต.บางขะแยง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

(Visited 335 times, 1 visits today)