ข่าวประชาสัมพันธ์

นางวิภาวี นิยมสมิต

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเมืองปทุมธานี

บริหารงานพัฒนาชุมชนภายใต้ภารกิจหลักของกรมการพัฒนาชุมชน และบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณาการกิจกรรม โครงการแผนการทำงาน