ติดต่อเรา

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองปาน
ชั้น 1 ที่ว่าการอำเภอเมืองปาน ม.4 ต.เมืองปาน
อ.เมืองปาน จ.ลำปาง, 52240 เบอร์โทรศัพท์ 054-276071
FAX 054-276071
อีเมล์ support@cdd.go.th

(Visited 701 times, 1 visits today)