กรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย แจกจ่ายช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบอุทกภัย ณ ลานกิจกรรม บริเวณหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแม่แจ๋ม ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน

นเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. หม่อมหลวงสราลี กิติยากร กรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย พร้อมด้วย นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำถุงยังชีพพระราชทาน จำนวน 310 ถุง และถุงยังชีพพระสงฆ์ จำนวน 15 ถุง แจกจ่ายช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบอุทกภัย ณ ลานกิจกรรม บริเวณหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแม่แจ๋ม ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน โดยมี นางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง นายอำเภอเมืองปาน ตลอดทั้งหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ร่วมพิธีฯ
เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในการดำรงชีพและให้ผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ ยังความปลาบปลื้มปีติแก่ราษฎร

(Visited 29 times, 1 visits today)