📢สพอ.เมืองปาน ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล

________________________________
📢วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น.
นายนพรัตน์ รักษ์ไพรสาณฑ์ นายอำเภอเมืองปาน พร้อมด้วย ส่วนราชการประจำอำเภอ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อปท.ในพื้นที่ ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ อำเภอเมืองปาน และประชาชนจิตอาสาฯ ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 กิจกรรมทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์บริเวณศูนย์ราชการที่ว่าการอำเภอเมืองปาน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน 200 คน
🖍️ในการนี้ นางวนัสสุดา ฟังเพราะ พัฒนาการอำเภอเมืองปาน มอบหมายให้นายวรวิทยา ชุติมา และนายภีภณวัฒน์ เขื่อนปัญญา นักวิชาการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
_____________________________
📢สพอ.เมืองปาน:รายงาน

(Visited 32 times, 1 visits today)