ประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.)

❤️ลำปางผูกพัน ไม่ทิ้งกันยามยาก❤️
🎯วันที่ 5 กรกฎาคม 2565
⏰เวลา 13.00 น.
_____________________________
นางวนัสสุดา ฟังเพราะ พัฒนาการอำเภอเมืองปาน พร้อมด้วยนายภีภณวัฒน์ เขื่อนปัญญา นักวิชาการพัฒนาชุมชน ฯ ประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) อำเภอเมืองปาน เพื่อรายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 3 และจัดทำแผนปฏิบัติการไตรมาส 4 พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจกิจกรรมพัฒนาชุมชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนงานอย่างบูรณาการและปรากฏผลอย่างเป็นรูปธรรม
🎥 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองปาน
_____________________________
🌿ภาพ/ข่าว : ทีมงาน สพอ.เมืองปาน จ.ลำปาง

(Visited 25 times, 1 visits today)