สพอ.เมืองปาน ตรวจรับแปลง โคก หนอง นา ประจำปีงบประมาณ 2565

🌳วันที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น.
นางวนัสสุดา ฟังเพราะ พัฒนาการอำเภอเมืองปาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับฯ ลงพื้นที่ตรวจรับแปลง ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ “โคก หนอง นา” ประจำปีงบประมาณ 2565 พื้นที่ 1 ไร่ ของนายนัทธพงศ์ สุจริต บ้านแจ้ซ้อนเหนือ หมู่ที่ 11 ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง ผลการตรวจรับเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและครบถ้ว

(Visited 5 times, 1 visits today)