สพอ.เมืองปาน นำสินค้า OTOP ของดีเมืองปาน ร่วมงาน “เทศกาล ดอกเสี้ยวบาน บ้านป่าเหมี้ยง” ครั้งที่ 21

วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2565 เวลา 17.00 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง เป็นประธานเปิดงานเทศกาลดอกเสี้ยวบานบ้านป่าเหมี้ยง ครั้งที่21 โดยนายนพรัตน์ รักษ์ไพรสาณฑ์ นายอำเภอเมืองปาน กล่าวรายงาน พร้อมนี้มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบจ.ลำปาง หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมพิธีเปิดฯ ณ บ้านป่าเหมี้ยงหมู่ที่ 7 ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจ กระจายรายได้สู่ชุมชน และได้เยี่ยมชมและให้กำลังใจผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้า OTOP ของดีบ้านป่าเหมี้ยง และในอำเภอเมืองปาน
•💓💓ในการนี้ นางวนัสสุดา ฟังเพราะ พัฒนาการอำเภอเมืองปาน พร้อมด้วย นักวิชาการพัฒนาชุนชนผู้รับผิดชอบงาน OTOP ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน และร่วมกิจกรรมในงานครั้งนี้

(Visited 92 times, 1 visits today)