โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม (D-HOPE)

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น.
นางวนัสสุดา ฟังเพราะ พัฒนาการอำเภอเมืองปาน พร้อมด้วยนายวรวิทยา ชุติมา เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนฯ ดำเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม (D-HOPE) กิจกรรมการทดสอบโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ โดยมี ผู้ประกอบการ champ 10 โปรแกรม เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ ซึ่ง Champ ได้ฝึกปฏิบัติและถ่ายทอดประสบการณ์ตามโปรแกรมที่รับผิดชอบ ได้แก่ บายศรีสู่ขวัญ ,การทำสวยกาบ /ชิมการกาแฟสดแจ้ซ้อน ,ชมสวนกาแฟ /การทำหลามปลา,ไก่ใต้น้ำ /ชิม และเก็บผักกูด /การสาธิตจักสาน /การขยายพันธุ์ไม้/ ขนมหวานลอดช่องพื้นเมือง/ปั่นจักรยานชมลำธารน้ำมอญในหมู่บ้าน
#หลังจากนั้นร่วมประชุมเพื่อสรุป ทบทวน และออกแบบปรับปรุงโปรแกรมที่ผ่านการทดสอบ เพื่อวางแผนและเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE) ณ บ้านศรีดอนมูล ม.2 ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
#โดยเน้นย้ำการเตรียมพร้อมการเป็นเจ้าบ้านที่ดีและฝึกทักษะเพิ่มเติมในการนำเสนอโปรแกรมให้น่าสนใจอย่างสร้างสรรค์เพื่อสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว

(Visited 98 times, 1 visits today)