พช.เมืองปาน ร่วมจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน

#กิจกรรม สพอ. เมืองปาน จ.ลำปาง
———————————–
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น.
📝นางวนัสสุดา ฟังเพราะ พัฒนาการอำเภอเมืองปาน มอบหมาย นายเชาว์ชนะ เตรียมแรง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน กับคณะกรรมการหมู่บ้าน ซึ่งเป็นองค์กรหลักที่รับผิดชอบในการบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน และบริหารจัดการกิจกรรมที่ดำเนินงานในหมู่บ้านร่วมกับองค์กรอื่นทุกภาคส่วน”
#ณ หอประชุมบ้านกล้วย หมู่ที่ 2 ตำบลหัวเมือง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
สพอ. เมืองปาน : รา

(Visited 23 times, 1 visits today)