ประชุม ประจำเดือน 1/2565

วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. นางวนัสสุดา ฟังเพราะ พัฒนาการอำเภอเมืองปาน ประชุม เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ประจำเดือน 1/2565 โดยมีวาระการประชุมในการวางแผนการขับเคลื่อนกิจกรรมงานพัฒนาชุมชน ในไตรมาส 2/2565 และทบทวนผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา
📣 สพอ. เมืองปาน รายงาน 🔊

(Visited 17 times, 1 visits today)