พช. เมืองปาน ร่วมพิธีเปิดงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี พ.ศ.2565

วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 18.30 น.
━━━━━━━━━━
พิธีเปิดงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี พ.ศ.2565
นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี พ.ศ.2565 และเยี่ยมชมร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชนของอำเภอเมืองปาน ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาลัยเขตลำปาง
#ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองปาน พร้อมด้วยเครือข่ายคณะกรรมการกลุ่ม OTOP อำเภอเมืองปาน ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
__________________________________
สพอ. เมืองปาน : รายงาน

(Visited 32 times, 1 visits today)