มอบผ้าห่มกันหนาวตามโครงการ”ไทยเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาว”

กิจกรรม สพอ. เมืองปาน จ.ลำปาง
………………………………………………………………………..
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น.
นายหมวดเอกฉัตรชัย วงศ์ปริยากร ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทน นายอำเภอเมืองปาน เป็นประธานรับมอบผ้าห่มกันหนาวตามโครงการ”ไทยเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาว” ปีที่ 22 พ.ศ.2564 จากผู้แทน บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ จำนวน 1,100 ผืน
#ในการนี้ นายภีภณวัฒน์ เขื่อนปัญญา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอเมืองปาน
เป็นตัวแทน ในกิจกรรม ฯแจกจ่ายให้กับราษฎรผู้ประสบภัยหนาว ที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนต่อไป
ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองปานวิทยา อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
————————————————-
สพอ.เมืองปาน จ.ลำปาง : รายงาน

(Visited 7 times, 1 visits today)