สพอ.เมืองปาน ร่วมการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

————————————————–
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น.
🖋นายหมวดเอก ฉัตรชัย วงศ์ปริยากร ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทน นายอำเภอเมืองปาน เป็นประธานการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ณ อาคารหอประชุมโรงเรียนเมืองปานวิทยา ตำบลเมืองปานงาม อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
🖋 ในการประชุมครั้งนี้ นายภีภณวัฒน์ เขื่อนปัญญา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเมืองปาน ได้เข้าร่วมประชุม และได้เสนอข้อราชการในวาระการประชุม ตามภารกิจงานของกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อขับเคลื่อนงานฯต่อไป
——————————————————
📸 ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองปาน

(Visited 171 times, 1 visits today)