พช. เมืองปาน รับรางวัลชนะเลิศ “”ครัวเรือนสัมมาชีพตัวอย่างระดับจังหวัด””

“พฤหัสบดี ที่ 23 กันยายน 2564
นางนัฏยา สมฤทธิ์ พัฒนาการอำเภอเมืองปาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมงานมหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน จังหวัดลำปาง ประจำปี 2564
โดยนายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีฯ
#ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดลำปาง
ในการนี้มีผู้นำ กลุ่ม/องค์กร เครือข่ายพัฒนาชุมชนเข้ารับรางวัล ได้แก่
รางวัลชนะเลิศ “”ครัวเรือนสัมมาชีพตัวอย่างระดับจังหวัด””
ได้แก่ นางณัฐชญา สิงห์คำสิริกุล บ้านต้นงุ้น ม.3 ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน จ.ลำปาง”

(Visited 25 times, 1 visits today)