พช.เมืองปาน ดำเนินการ ประชุมกิจกรรม “ตลาดนัดคนไทยยิ้มได้”

“📣สพอ. เมืองปาน จ.ลำปาง
📍ประชุมโครงการส่งเสริมการพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ กลับคืนสู่ท้องถิ่น กิจกรรม “ตลาดนัดคนไทยยิ้มได้”
……………………………………………………
วันพุธที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น.
นางนัฏยา สมฤทธิ์ พัฒนาการอำเภอเมืองปาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนฯ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้แทนฯ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารคลาดนัดคนไทยยิ้มได้ และผู้เเทนจำหน่ายสินค้าภายในอำเภอเมืองปาน ร่วมประชุมโครงการส่งเสริมการพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ กลับคืนสู่ท้องถิ่น กิจกรรมตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการตลาดให้รองรับเเละสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า2019 (โควิด-19)
#ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองปาน ( ชั้น 2) อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
—————————————————–
📸ภาพ/ข่าว สพอ.เมืองปาน จังหวัดลำปาง

(Visited 14 times, 1 visits today)