ร่วมใจพช.เมืองปาน จ.ลำปาง ปลูกสมุนไพรฟ้าฯโครงการ“ฟ้าทะลายโจร ปลูกเดือนแม่ เก็บเดือนพ่อ”

วันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น.
นางนัฏยา สมฤทธิ์ พัฒนาการอำเภอเมืองปาน มอบหมายนายเชาว์ชนะ
เตรียมแรง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมกิจกรรม
ที่ทางสำนักงาน ปปส.ภาค 5 ร่วมกับเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน
บ้านทุ่งส้าน ม.1 ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน จ.ลำปาง ร่วมใจปลูกสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ใน โครงการ “ฟ้าทะลายโจร ปลูกเดือนแม่ เก็บเดือนพ่อ” เพื่อถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 89 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเพื่อขยายพันธุ์แบ่งปันและนำมาทำเป็นยาสมุนไพร ต้านภัยโควิด – 19 ในพื้นที่จำนวน 100 ต้น

(Visited 28 times, 1 visits today)