พิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

พิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น.
ว่าที่ร้อยตรี สมชาย สิริชูทรัพย์ นายอำเภอเมืองปาน เป็นประธานในพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผู้นำชุมชนได้นำไปมอบให้ราษฎรในพื้นที่ฯทุกตำบล ตำบลละ 1 ชุด และดำเนินการปลูก เก็บรวบรวมเมล็ดพันธุ์ ตลอดจนขยายผล เพื่อแบ่งปัน สร้างความมั่นคงทางอาหาร ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บริเวณภายในอาคารที่ว่าการอำเภอเมืองปาน ( ชั้น ๑ )
ในการนี้ นางนัฏยา สมฤทธิ์ พัฒนาการอำเภอเมืองปาน เป็นผู้กล่าวคำรายงานในพิธีดังกล่าว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) เข้าร่วมพิธีครั้งนี้ด้วย

(Visited 23 times, 1 visits today)