📢พช.เมืองปาน จังหวัดลำปาง ร่วมใจแต่งกาย “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”

วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2564 นางนัฏยา สมฤทธิ์ ผอ.กลุ่มงานประสานฯ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอเมืองปาน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ประชาสัมพันธ์ให้ทางผู้นำชุมชน ร่วมสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ได้แก่ นางณัฐชญา สิงห์คำสิริกุล ผู้ใหญ่บ้านต้นงุ้น ม.3 ต.หัวเมือง เพื่อเป็นการเชิดชูอัตลักษณ์คุณค่าผ้าไทย และร่วมอนุรักษ์ ความเป็นไทย ผ้าพื้นเมือง และผ้าพื้นถิ่น
—————————————–
📸สพอ. เมืองปาน: รายงาน

(Visited 37 times, 1 visits today)