ประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 6/2564

✍️ วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น.
นางนัฏยา สมฤทธิ์ ผอ.กลุ่มงานประสานฯ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอเมืองปาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ เข้าร่วมติดตามรับชมการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 6 /2564 ผ่านระบบ TV พช.
ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
📸 สพอ.เมืองปาน รายงาน

(Visited 20 times, 1 visits today)