พช.เมืองปาน มอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (CDF Share happiness) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

#วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น.
นางนัฏยา สมฤทธิ์ ผอ.กลุ่มงานประสานฯ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอเมืองปาน มอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (CDF Share happiness) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการสานฝัน ปันสุข เพื่อน้อง กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 3 ทุน ๆ ละ 1,500 บาท ได้แก่
1. ด.ญ.กัญธิชา พรมรัตน์
2. ด.ญ.ข้าวฟ่าง ก้านชมภู
3. ด.ช.พิพัฒน์ ระนาดเงิน
ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
—————————————–
พช. เมืองปาน : รายงาน

(Visited 30 times, 1 visits today)