พัฒนาการจังหวัดลำปาง : ลงพื้นที่ให้กำลังใจและติดตามความก้าวหน้าการทอผ้า “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี

<>
📍 นายชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ให้กำลังใจและติดตามความก้าวหน้าการทอ “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
ณ กลุ่มทอผ้าน้ำมอญแจ้ซ้อน หมู่ที่ 2 ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง โดยมีนางนัฏยา สมฤทธิ์ ผอ.กลุ่มงานประสาน ฯ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอเมืองปาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) ร่วมลงพื้นที่ด้วยในครั้งนี้
<> ”

(Visited 72 times, 1 visits today)