วาระการประชุมเตรียมจัดงานเทศกาลดอกเสี้ยวบาน ครั้งที่ ๒๐ ประจำปี ๒๕๖๔

ระเบียบวาระการประชุมเตรียมการจัดงานเทศกาลดอกเสี้ยวบานครั้งที่ ๒๐ ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ซ้อน

(Visited 60 times, 1 visits today)