พช เมืองปาน ดำเนินงานประชุมเครือข่าย กทบ.ระดับตำบล

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นางนัฏยา สมฤทธิ์ ผอ.กลุ่มงานประสานฯ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเมืองปาน เข้าร่วมประชุมชี้แจงและให้แนวทางในการดำเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองระดับตำบล เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจและการจัดทำบัญชีงบดุลประจำปี โดยมีผู้ตรวจบัญชีมาร่วมเป็นวิทยากร

ณ ศาสาอเนกประสงค์หมู่บ้านหลวงเมืองปาน หมู่ 9 ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง

(Visited 27 times, 1 visits today)