พช.เมืองปาน ติดตาม “โคก หนอง นา โมเดล” ประจำปี 2564

✍️วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น .
นางนัฏยา สมฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอเมืองปาน
พร้อมด้วย นักวิชาการพัฒนาชุมชน ผู้รับผิดชอบประจำตำบล พร้อมด้วยนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) ลงพื้นที่ติดตามครัวเรือนเป้าหมายที่ได้รับงบประมาณตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ประจำปี 2564
แปลงครัวเรือนเป้าหมาย ได้แก่ นางบุปผา หมดดี ณ บ้านขอเหนือ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
📸 พช.เมืองปาน : รายงาน
(Visited 40 times, 1 visits today)