ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ, กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเมืองปาน

#วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรีสมชาย สิริชูทรัพย์ นายอำเภอเมืองปาน เป็นประธานที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ, กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเมืองปาน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
ในการนี้ นางนัฏยา สมฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอเมืองปาน
ได้แนะนำตัวเนื่องในโอกาสย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ และนำเสนอข้อราชการในวาระการประชุมแจ้งแนวทางการดำเนินงานโครงการ กข.คจ. เพื่อช่วยเหลือในภาวะที่ประสบปัญหาเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่, การรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2564 และชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรม ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 เพื่อการต่อยอดและขยายผลการดำเนินงานโครงการฯ ให้มีความยั่งยืน ให้ที่ประชุมรับทราบ
ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองปาน
(Visited 68 times, 1 visits today)