สพอ. เมืองปาน ลุย!!!!ลงพื้นที่สำรวจ “โคก หนอง นาโมเดล”

วันพุธที่ 13 มกราคม  2564 >> นางนัฏยา  สมฤทธิ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  รักษาราชการแทน  พัฒนาการอำเภอเมืองปาน พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนฯ  ได้ลงพื้นที่สำรวจแปลงครัวเรือนต้นแบบ ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นาโมเดล ณ บ้านป่าเหว หมู่ที่ 3 และบ้านขอเหนือ  หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านขอ  อำเภอเมืองปาน  เพื่อหาค่าพิกัดและสำรวจพื้นที่ของแปลงฯ
(Visited 87 times, 1 visits today)