พช.เมืองปาน ร่วมพิธีมอบลายผ้า ชื่อลาย “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”

วันที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ประกอบพิธีมอบลายผ้า ชื่อลาย “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” แก่กลุ่มทอผ้าในจังหวัดลำปาง โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย คณะข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ และตัวแทนกลุ่มทอผ้า ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสเป็นวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2564
🏵️ในการนี้ นางสาววชิรา ตระกูลมั่งมูล พัฒนาการอำเภอเมืองปาน มอบหมายให้นายวรวิทยา ชุติมา นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ นำตัวแทนกลุ่มทอผ้าน้ำมอญ ตำบลแจ้ซ้อน เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้
#ณ ห้องประชุมเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านจังหวัดลำปาง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
(Visited 21 times, 1 visits today)