#สพอ.เมืองปาน จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ

เมืองปาน ปานจะฟิน 🌱
#สพอ.เมืองปาน
29 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น.
นางสาววชิรา ตระกูลมั่งมูล พัฒนาการอำเภอเมืองปาน พร้อมด้วย นายเชาว์ชนะ เตรียมแรง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอเมืองปาน
ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองปาน ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเมืองปาน
——————————————————————
(Visited 40 times, 1 visits today)