พช.เมืองปาน ดำเนินกิจกรรม” หนึ่งตำบลหนึ่งถนนกินได้ “

8 ธันวาคม 2563 เวลา 15.30 น.
นางสาววชิรา ตระกูลมั่งมูล พัฒนาการอำเภอเมืองปาน มอบหมายเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้รับผิดชอบตำบลเมืองปาน ติดตามการดำเนินงานการปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร เพื่อคัดเลือกเป็น
” หนึ่งตำบลหนึ่งถนนกินได้ “
ณ ถนนบ้านน้ำโจ้ หมู่ที่ 8 ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน จ. ลำปาง
โดยมีการปลูกผักสวนครัวสองฝั่งถนน ..
——————————————————————-
(Visited 52 times, 1 visits today)