พัฒนาชุมชนอำเภอ ประชุมเครือข่าย OTOP อำเภอเมืองปาน

#สพอ. เมืองปาน#
วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ว่าที่ร้อยตรีสมชาย สิริชูทรัพย์ นายอำเภอเมืองปาน เป็นประธานในการประชุมเครือข่าย OTOP อำเภอเมืองปาน และได้ให้แนวทางในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามวัตุประสงค์
#ในการนี้ นางสาววชิรา ตระกูลมั่งมูล พัฒนาการอำเภอเมืองปาน พร้อมด้วยนางสาวภัทธิญา สดชื่น นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ได้ประชุมเตรียมความพร้อม ในการออกร้าน จำหน่าย สินค้า OTOP ในงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2564 เพื่อให้ผู้ผลิตและผู้ประกอบการเข้าร่วมแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP อำเภอเมืองปาน ในงานดังกล่าว ต่อไปฯ
(Visited 22 times, 1 visits today)