พช.เมืองปาน ประเมินหมู่บ้าน ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

12 พฤศจิกายน 2563     เวลา 8.30 – 12 .00 น.
                ว่าที่ร้อยตรีสมชาย สิริชูทรัพย์ นายอำเภอเมืองปาน มอบหมายให้
นางสาววชิรา ตระกูลมั่งมูล พัฒนาการอำเภอเมืองปาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนได้ดำเนินลงพื้นที่ในการประเมินหมู่บ้าน ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อจัดระดับผลการพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยวร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน ฯ โดยร่วมวางแผนการดำเนินงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการดำเนินงาน
#ณ ศาลาประชาคมบ้านแม่แจ๋ม ม. 1
ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
(Visited 68 times, 1 visits today)