พช.เมืองปาน จัดประชุมผู้นำ อช.

พอ.เมืองปาน
#วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น.
นางสาววชิรา ตระกูลมั่งมูล พัฒนาการอำเภอเมืองปาน ประชุมอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองปาน (ผู้นำ อช.) ไตรมาส 1/64 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานรอบปีที่ผ่านมา และวางแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2564 (@)ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
(Visited 21 times, 1 visits today)