พช. เมืองปานร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “อาชีพใหม่ ชีวิตใหม่ หลังโควิด -19”

#สพอ . เมืองปาน
นางสาววชิรา ตระกูลมั่งมูล พัฒนาการอำเภอเมืองปาน มอบหมายให้ นางสาวภัทธิญา สดชื่น นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมพิธีเปิดโครงการ “อาชีพใหม่ ชีวิตใหม่ หลังโควิด -19” ให้แก่กลุ่มสตรีตำบลแจ้ซ้อน จำนวน 20 คน เพื่อพัฒนาอาชีพ ส่งเสริมให้สตรีมีบทบาท ในการช่วยเหลือครอบครัว สร้างรายได้ และเพิ่มทักษะ วันที่ 10 สิงหาคม 2563 ณ กลุ่มปักผ้าด้วยมือแจ้ซ้อน ม.5 ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง

(Visited 77 times, 1 visits today)