พช.เมืองปาน จัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองปานดำเนินโครงการสร้างเครือข่ายผู้นำการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่รูปแบบประยุกต์ โคก หนอง นา โมเดล

➡️วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 นางสาววชิรา ตระกูลมั่งมูล พัฒนาการอำเภอเมืองปาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนลงพื้นที่ดำเนินโครงการสร้างเครือข่ายผู้นำการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่รูปแบบประยุกต์ โคก หนอง นา โมเดล ณ พื้นที่ผู้นำต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่รูปแบบประยุกต์ โคก หนอง นา โมเดล
➡️การดำเนินกิจกรรมครั้งนี้เพื่อสร้างเครือข่ายผู้นำต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่รูปแบบประยุกต์ โคก หนอง นา โมเดล (โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ ด้วยการฝึกปฏิบัติผ่านกิจกรรมเอามื้อสามัคคี /ปลูกต้นไม้ยืนต้น/ ขุดคลองไส้ไก่ ในพื้นที่ตัวอย่างของผู้นำต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ รูปแบบประยุกต์ โคก หนอง นา โมเดล ในการนี้ ว่าที่ร้อยตรีสมชาย ศิริชูทรัพย์ นายอำเภอเมืองปาน มอบหมายให้นายปรัชญา พิลึก ปลัดอาวุโสฯ เป็นประธานในกิจกรรมครั้งนี้
➡️ระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2563 ณ พื้นที่ตัวอย่างของผู้นำต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ รูปแบบประยุกต์ โคก หนอง นา โมเดล นายแก้ว จุไร บ้านเลขที่ 43 ม.10 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง

#พช.ลำปาง
#สพอ.เมืองปานรายงาน

(Visited 58 times, 1 visits today)