สพอ.เมืองปาน ร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนาฯ

(#)กิจกรรม สพอ. เมืองปาน
วันศุกร์ที่10 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น.
นางสาววชิรา ตระกูลมั่งมูล มอบหมายให้นายวรวิทยา ชุติมา นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนาในวันสำคัญของชาติไทย วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประกอบด้วย กิจกรรมจิตอาสา “เราทำดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ” และพัฒนาทำความสะอาด ย่านการค้าและตลาดชุมชน ณ วัดศรีดอนมูล ม.2 ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง

(Visited 58 times, 1 visits today)