อำเภอเมืองปาน คัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นายพินิจ แก้วจิตคงทอง ปลัดจังหวัดลำปาง ในฐานะประธานกรรมการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น จังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายชาตรี ธินนท์ ในฐานะเลขานุการ คณะกรรมการฯ และคณะกรรมการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น จังหวัดลำปาง ลงพื้นที่พิจารณาคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2563 ณ บ้านขอเหนือ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง โดยมี ว่าที่ ร.ต.สมชาย สิริชูทรัพย์ นายอำเภอเมืองปาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมด้วยคณะกรรมการหมู่บ้าน ในพื้นที่อำเภอเมืองปาน ให้การต้อนรับ

(Visited 52 times, 1 visits today)