พัฒนาชุมชน เข้าร่วมพิธี ” 9 มิถุนายน วันอานันทมหิดล”

ข่าวกิจกรรม สพอ.เมืองปาน⚘⚘
วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.
นางสาววชิรา ตระกูลมั่งมูล พัฒนาการอำเภอเมืองปาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าร่วมพิธี ” 9 มิถุนายน วันอานันทมหิดล” น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร และร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน”เราทำความดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดบริเวณโรงพยาบาลเมืองปาน โดยมีว่าที่ร้อยตรี สมชาย สิริชูทรัพย์ นายอำเภอเมืองปาน เป็นประธานในพิธีฯ
#ณ โรงพยาบาลเมืองปาน อ.เมืองปาน

(Visited 49 times, 1 visits today)