สพอ.เมืองปาน ขยายผลการปลุกพืชผักสวนครัวสู่ชุมชน

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองปาน
วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 นางสาววชิรา ตระกูล มั่งมูล พัฒนาการอำเภอเมืองปาน พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชน ดำเนินการขยายการปลูกพืชผักสวนครัวสู่วัด กิจกรรมขยายผลการปลูกพืชผักจากวัดสู่ชุมชน โดยใช้หลัก “บวร” ณ วัดศรีดอนมูล ม.2 ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง (วัดต้นแบบในการขยายผลปลูกผักสวนครัว )

(Visited 59 times, 1 visits today)