พช.เมืองปาน เยี่ยมครัวเรือนยากจน

#ข่าวสพอ.เมืองปาน #
วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 นางสาววชิรา ตระกูลมั่งมูล พัฒนาการอำเภอเมืองปาน พร้อมด้วยนายวรวิทยา ชุติมา นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ลงพื้นที่มอบเมล็ดพันธุ์ผัก และข้าวสารอาหารแห้ง ให้ครัวเรือนยากจนและด้อยโอกาส จำนวน 4 ครัวเรือน ในพื้นที่ตำบลเมืองปาน และตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
(Visited 56 times, 1 visits today)