กลุ่มเครือข่ายOTOP ต.แจ้ซ้อนร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์

วันอังคารที่ 21 เมษายน 2563 เวลา11.00 น.
กลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำแร่เพื่อดูแลสุขภาพ ต.แจ้ซ้อน ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ครีมล้างมือ และครีมอาบน้ำ เพื่อให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ฯ ณ โรงพยาบาลงาว อ.งาว จ.ลำปางในการสู้ภัย โควิด 19 ในวันพุธ ที่ 22 เมษายน.2563
นี้
‐———————–
สพอ.เมืองปาน : รายงานวันอังคารที่ 21 เมษายน 2563 เวลา11.00 น.

(Visited 186 times, 1 visits today)