พช.เมืองปาน เปิดปฏิบัติการ Kick off แผนปฏิบัติการ 90 วัน

พช.เมืองปาน เปิดปฏิบัติการ Kick off แผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร” ???
?♂️ 16 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. นายสมชาย สิริชูทรัพย์ นายอำเภอเมืองปาน เปิดปฏิบัติการ Kick off แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร ด้วยการ “ผู้นำต้องทำก่อน” ณ บ้านพัก ข้างที่ว่าการอำเภอเมืองปาน เพื่อเป็นตัวอย่างให้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยมี สาธารณสุขอำเภอ ปศุสัตว์อำเภอ ท้องถิ่นอำเภอ ผู้นำ อช. และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมกิจกรรมปลูกผักสวนครัว
โดย นางสาววชิรา ตระกูลมั่งมูล พัฒนาการอำเภอเมืองปาน เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมครั้งนี้
ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์ สพอ.เมืองปาน

(Visited 76 times, 1 visits today)