พช. เมืองปาน ดำเนินการ Quick Win ภายใน 90 วัน สร้างความมั่นคงด้านอาหาร

สพอ. เมืองปาน รณรงค์ปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ทุกครัวเรือน Quick Win ภายใน 90 วัน สร้างความมั่นคงด้านอาหาร ต้านภัยโควิด-19
วันที่ 9 เมษายน 2563
นางสาว วชิรา ตระกูลมั่งมูล พัฒนาการอำเภอเมืองปาน พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่ กทบ. ร่วมบรรจุเมล็ดพันธุ์ผักเพื่อมอบให้ ภาคีเครือข่ายฯ ผู้นำชุมชน นำไปแจกจ่ายครัวเรือนในชุมชน เป็นส่งเสริม และสนับสนุนให้ชุมชนมีความมั่นคงทางด้านอาหาร และเป็นการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ในครัวเรือน อีกด้วย

(Visited 47 times, 1 visits today)