พช. เมืองปาน นำร่องการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ปฏิบัติการร่วมกัน ภายใน 90 วัน

“จะพัฒนาใครเขา..ต้องเริ่มจากตัวเราก่อน”
นางสาววชิรา  ตระกูลมั่งมูล พัฒนาการอำเภอเมืองปาน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้ เป็นต้นแบบให้กับประชาชน
#เตรียมพร้อมก้าวแรก ปฏิบัติการ Quick Win 90 วัน ปลูกผักสวนครัว (มากกว่า 5 ชนิด) เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร
<<รับมือ ฝ่าวิกฤติ โควิด-19>>
<<เริ่มจากสิ่งง่ายๆ รอบตัวเรา>>

(Visited 55 times, 1 visits today)