สำรวจข้อมูลครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ.ปี 2562

นายพงศ์ธ ใจมนต์ พัฒนาการอำเภอเมืองปาน มอบหมายให้พัฒนากรประจำตำบลอาสาพัฒนา ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน พัฒนาสตรีตำบล ร่วมสำรวจข้อมูลครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ.ปี 2562 จำนวน 5 ตำบล 42 ครัวเรือนในเขตพื้นที่อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

(Visited 41 times, 1 visits today)