ประชุมกลุ่มพัฒนาสตรีอำเภอเมืองปาน

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายพงศ์ธร ใจมนต์ พัฒนาการอำเภอเมืองปาน ประชุมกลุ่มพัฒนาสตรีอำเภอเมืองปาน เพื่อชี้แจงเรื่องบทบาทหน้าที่และกิจกรรมที่จะต้องดำเนินในแต่ละกิจกรรม  วางแผนการทำกิจกรรม/โครงการในปี2563 ต่อไป

(Visited 31 times, 1 visits today)