อำเภอยิ้มประจำเดือน สิงหาคม 2562

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายพงศ์รธ ใจมนต์ พัฒนาการอำเภอเมืองปาน ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้ม พร้อมส่วนราชการ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่โรงพยาบาลเมืองปาน กศน.อ.เมืองปาน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสาขาวังเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ออกหน่วยบริการประชาชน ให้ความรู้ แนะนำ ช่วยเหลือราษฎร รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ บ้านแม่ต๋อม หมู่ที่ 8 ตำบลหัวเมือง อำเภอเมืองปาน โดยว่าที่ร้อยตรีสมชาย สิริชูทรัพย์ นายอำเภอเมืองปาน นางเกษรา สิริชูทรัพย์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอเมืองปาน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

(Visited 35 times, 1 visits today)