ประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน

วันที่ 10 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายพงศ์ธร ใจมนต์ ประชุมประจำเดือน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนสิงหาคม 2562 และร่วมพิธีงานวันกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2562 โดย ว่าที่ร้อยตรีสมชาย สิริชูทรัพย์ เป็นประธาน ณ หอประชุมอำเภอเมืองปาน

(Visited 125 times, 1 visits today)