ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ม.ธรรมศาสตร์

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายพงศ์ธร ใจมนต์ พัฒนาการอำเภอเมืองปาน ร่วมฟังผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ ที่ฝึกภาคสนามในชุมชนอำเภอเมืองปาน ในโอกาสปัจฉิมนิเทศ ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเมืองปาน

(Visited 43 times, 1 visits today)