เรียนรู้การใช้แอป.ชุมชนท่องเที่ยว

วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายพงศ์ธร ใจมนต์ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนเรียนรู้การใช้แอป.ชุมชนท่องเที่ยว ในพื้นที่อำเภอเมืองปาน จากนักวิชาการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง ที่แวะเวียนมาเก็บข้อมูลชุมชนท่องเที่ยวอำเภอเมืองปาน

(Visited 32 times, 1 visits today)